środa, 19 października 2016

Certyfikat Placówki należącej do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin


18 paździetnika 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 40 w Lublinie odbył się Festyn Szkół Promujacych Zdrowie.
Nasze Przedszkole reprezentowały: Lena, Patrycja i Jędrzej, a także Pani Dyrektor i Pani Irena.
Otrzymaliśmy z rąk Pana Prezydenta Lublina Certyfikat Placówki należącej do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz